Search Open/Close
Open/Close Header Details
Search
ELoGE workshop in North Macedonia

ELoGE workshop in North Macedonia

Ivana Velkova

The implementation of the project “European label for Governance Excellence (ELoGE) in North Macedonia” is on track. On the 28th of March 2022, ALDA gathered the ELoGE coordinators of the partner municipalities for a workshop in Skopje, North Macedonia. 

ELoGE Brochure North Macedonia

ELoGE Brochure North Macedonia

Ivana Velkova

Доколку сакате да дознаете повеќе за Европската ознака за извонредност на управувањето (ELoGE) и 12 начела за добро демократско управување симнете ја брошурата.

Skopje: Launching Conference of ELoGE in North Macedonia

Skopje: Launching Conference of ELoGE in North Macedonia

Ivana Velkova

Skopje: the European Association for Local democracy – ALDA organised the “Launching Conference” of the project European Label of Governance Excellence (ELoGE) in North Macedonia on the 18th of November.


Скопје: Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА ја организираше конференцијата за почеток на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија“ на 18 ноември.

RSS

 

 

Back To Top